Vítá Vás obec Milíčov

Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN

Dovolujeme si oznámit všem odběratelům provádění

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN

Katastrální území: Milíčov

Datum: 21.01.2019 - 25.01.2019

Činnosti budou provádět pracovníci pověřené firmy, kteří se na požádání prokáží pověřením E.ON k této činnosti

Bližší informace můžete získat na telefonních číslech:

+420 567 579 610

+420 777 743 191

Děkujeme odběratelům za pochopení

informační letákOrdinační doba MUDr. Kateřina Maděryčová - Vánoce 2018

ordinační doba mudr. maderycova  ordinacni doba mudr. maderycovaInformační výzva všem vlastníkům lesů

Přetrvávající teplé a suché počasí umožňuje rychlejší vývin hmyzích škůdců, především
lýkožrouta smrkového a dalších druhů lýkožroutů, tzv. kůrovců ve smrkových lesích. Z toho
důvodu se na Jihlavsku navýšily jejich početní stavy blížící se kalamitní situaci.
Proto Magistrát města Jihlavy, jako orgán státní správy lesů, vydává tato doporučení:

 1.  provádějte pravidelné kontroly v lesích - uvidíte-li ve svém lese jednotlivé smrky
  či skupiny smrků s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou a v této opadané kůře
  se nacházejí malé otvory (o průměru cca 2 mm) a v lýku pod kůrou množství malých
  chodbiček, je známka toho, že váš les napadl kůrovec
 2. v případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve Vašem lese, je třeba provést
  opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce, a to:
      - intenzita jarního rojení kůrovce vzhledem k množství přezimujících jedinců
  je očekávána velmi vysoká - proto je nutné napadené dříví z lesa během zimy
  vytěžit a odvést. V případě, že se odvoz dříví v zimě neuskuteční, pak je nutné
  napadené a atraktivní dříví v kůře na skládkách před jarním rojením kůrovce
  odkornit, nejen proto, že přemnožený kůrovec bude hubit smrky ve Vašem lese,
  ale i v lese Vašich sousedů,
     - těžbu lesních porostů, která již není zvládnutelná „svépomocí“, je možné řešit
  službou cizí firmy. Na trhu stále existuje mnoho firem poskytujících služby
  v oblasti lesního hospodářství s volnou výrobní kapacitou. Mnohé firmy
  již disponují moderní těžební technologií (harvestory a vyvážecí soupravy)
  s velkými výrobními výkony. Pro naplnění potřebných těžebních kapacit je vhodné
  vytvořit skupiny vlastníků lesů a společně nabídnout firmám větší množství
  těžebních prací v daném regionu,
     - udržujte kontakt se svým odborným lesním hospodářem a reagujte na jeho rady
  a pokyny ohledně zpracování a asanace napadeného kůrovcového dříví. Drobní
  vlastníci lesů získají kontakty na své odborné lesní hospodáře na Magistrátě města
  Jihlavy, odd lesního hospodářství a myslivosti
 3. důsledná prevence a pravidelná kontrola porostů umožňuje včasnou a účinnou asanaci
  aktivního kůrovcového dříví. Nyní kůrovec není aktivní, přezimuje v kůře stromů
  či v hrabance. Indikátorem jarního napadení stromu kůrovcem je výskyt drtinek na patě
  stromu a ronění pryskyřice v okolí závrtů v kůře. Silně napadený strom postupně usychá
  a zhruba po měsíci z něj začíná opadávat i kůra (pozor, vrchol koruny může zůstat stále nejstarší, nejpoužívanější a stále nejúčinnější metodou asanace napadeného dříví je jeho
 4. pokácení a vyvezení mimo lesní porosty k následnému zpracování. Přitom je třeba dbát
  na to, aby bylo dříví zpracováno před dokončením vývoje kůrovce. Pokud se pod kůrou
  vyskytuje již tzv. žlutý brouk, je nutné bezodkladně přistoupit k odkornění kmenů.
  Odkornění je třeba provést buď mechanickým způsobem zaručujícím rozdrcení kůry
  včetně žlutých brouků (např. adaptérem na motorovou pilu) nebo ručně na plachty
  a následně kůru pečlivě shrabat a spálit (žlutý brouk je schopen dokončit vývoj
  i v oloupané kůře nebo v hrabance). Další možností je chemická asanace postřikem (např.
  postřikový insekticid FURY).

Přes všechna výše uvedená opatření je možné v příštím roce očekávat silnou gradaci kůrovců.
Ochraňte Vaše lesy, nenechte stav lesa dojít až ke kůrovcové kalamitě! V případě dotazů je
možné se obrátit i na pracovníky Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí,
oddělení lesního hospodářství a myslivosti.


Děkujeme


Magistrát města Jihlavy
Odbor životního prostředí
státní správa lesů

 

Informační výzva všem vlastníkům lesů.pdfVýzva a upozornění - Pokles hladiny vodních toků

pokles hladiny vodních toků pokles hladiny vodních tokůPlánování v oblasti vod

Obracíme se na vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.

Adresa pro vyplnění

 Rozpis svozu odpadů 2018

svoz odpadůTISKOVÁ ZPRÁVA - Platba daně z nemovitých věcí jednoduše

Tisková zpráva_Platba daně z nemovitých věcí.jpgHarmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysoči

Kotlíková dotace.jpg

 

Harmonogram schůzek - kotlíky 2017.pdfMAS Aktuálně_květen 2017 - Výzva PRV se blíží

Program rozvoje venkova

Tato první výzva pro programové období 2014-2020 se bude týkat následujících Fichí:

 • Investice do zemědělských podniků
 • Lesnická infrastruktura (lesní cesty)
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé)
 • Investice do lesnických technologií

MAS Aktuálně_Výzva PRV se blíží.pdfKalendář svozu odpadů 2017

Kalendář svozu separovaného odpadu 2017.pdf

Kalendář svozu komunálního odpadu 2017[1].pdf
Menu

Rychlý kontakt

OÚ Milíčov
Milíčov 56
58805 Dušejov
Česká republika

E-mail: oumilicov@volny.cz
Telefon: +420 567 272 283