Vítá Vás obec Milíčov

Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Letní kino - Tajný život mazlíčků

Datum konání: 16. 8. 2019

Pozvánka.jpgUsnesení zastupitelstva č.3/12 z roku 2019

Datum konání: 2. 6. 2019 - 31. 1. 2021

Usnesení zastupitelstva č.3_12.jpgDětský den

Datum konání: 1. 6. 2019

Bez názvu.jpg2019 Přespolní běh k Bukači

Datum konání: 30. 4. 2019

Jako každý rok budeme opět 30.4. pořádat přespolní běh. Zápis bude probíhat od 17:00 na křižovatce u Nováčků (jako vždy). Pro vítěze je připravena poukázka do Decathlonu. Závodu se mladší účastníci mohou samozřejmě zúčastnit i na kole, pro soutěžící na kole budou připraveny drobné odměny.

 

Těšíme se na hojnou účastSvozový kalendář 2019

Svozový kalendář 2019.png

Svozový kalendář 2019.pdfLeták Oblastní charita Jihlava

Oblastní charita Jihlava.png

 

Oblastní charita Jihlava 2.png

pecovatelske_zdravotnicke_sluzby_web.pdfVYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN

EON_Logo_R_96                                                                              

DOVOLUJEME SI OZNÁMIT VŠEM ODBĚRATELŮM

PROVÁDĚNÍ

 

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MILÍČOV

 

DATUM: 21.01.2019 – 25.01.2019

 

ČINNOSTI BUDOU PROVÁDĚT PRACOVNÍCI POVĚŘENÉ FIRMY, KTEŘÍ SE NA POŽÁDÁNÍ PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM E.ON K TÉTO ČINNOSTI

 

BLIŽŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

+420 567 579 610

+420 777 743 191

 

DĚKUJEME ODBĚRATELŮM ZA POCHOPENÍ

 

leták.docxOrdinační doba MUDr. Kateřina Maděryčová - Vánoce 2018

001.jpg

002.jpgInformační výzva všem vlastníkům lesů

Informační výzva všem vlastníkům lesů


Přetrvávající teplé a suché počasí umožňuje rychlejší vývin hmyzích škůdců, především
lýkožrouta smrkového a dalších druhů lýkožroutů, tzv. kůrovců ve smrkových lesích. Z toho
důvodu se na Jihlavsku navýšily jejich početní stavy blížící se kalamitní situaci.
Proto Magistrát města Jihlavy, jako orgán státní správy lesů, vydává tato doporučení:

1) provádějte pravidelné kontroly v lesích - uvidíte-li ve svém lese jednotlivé smrky
či skupiny smrků s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou a v této opadané kůře
se nacházejí malé otvory (o průměru cca 2 mm) a v lýku pod kůrou množství malých
chodbiček, je známka toho, že váš les napadl kůrovec


2) v případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve Vašem lese, je třeba provést
opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce, a to:
    - intenzita jarního rojení kůrovce vzhledem k množství přezimujících jedinců
je očekávána velmi vysoká - proto je nutné napadené dříví z lesa během zimy
vytěžit a odvést. V případě, že se odvoz dříví v zimě neuskuteční, pak je nutné
napadené a atraktivní dříví v kůře na skládkách před jarním rojením kůrovce
odkornit, nejen proto, že přemnožený kůrovec bude hubit smrky ve Vašem lese,
ale i v lese Vašich sousedů,
   - těžbu lesních porostů, která již není zvládnutelná „svépomocí“, je možné řešit
službou cizí firmy. Na trhu stále existuje mnoho firem poskytujících služby
v oblasti lesního hospodářství s volnou výrobní kapacitou. Mnohé firmy
již disponují moderní těžební technologií (harvestory a vyvážecí soupravy)
s velkými výrobními výkony. Pro naplnění potřebných těžebních kapacit je vhodné
vytvořit skupiny vlastníků lesů a společně nabídnout firmám větší množství
těžebních prací v daném regionu,
   - udržujte kontakt se svým odborným lesním hospodářem a reagujte na jeho rady
a pokyny ohledně zpracování a asanace napadeného kůrovcového dříví. Drobní
vlastníci lesů získají kontakty na své odborné lesní hospodáře na Magistrátě města
Jihlavy, odd lesního hospodářství a myslivosti


3) důsledná prevence a pravidelná kontrola porostů umožňuje včasnou a účinnou asanaci
aktivního kůrovcového dříví. Nyní kůrovec není aktivní, přezimuje v kůře stromů
či v hrabance. Indikátorem jarního napadení stromu kůrovcem je výskyt drtinek na patě
stromu a ronění pryskyřice v okolí závrtů v kůře. Silně napadený strom postupně usychá
a zhruba po měsíci z něj začíná opadávat i kůra (pozor, vrchol koruny může zůstat stále
zelený!)


4) nejstarší, nejpoužívanější a stále nejúčinnější metodou asanace napadeného dříví je jeho
pokácení a vyvezení mimo lesní porosty k následnému zpracování. Přitom je třeba dbát
na to, aby bylo dříví zpracováno před dokončením vývoje kůrovce. Pokud se pod kůrou
vyskytuje již tzv. žlutý brouk, je nutné bezodkladně přistoupit k odkornění kmenů.
Odkornění je třeba provést buď mechanickým způsobem zaručujícím rozdrcení kůry
včetně žlutých brouků (např. adaptérem na motorovou pilu) nebo ručně na plachty
a následně kůru pečlivě shrabat a spálit (žlutý brouk je schopen dokončit vývoj
i v oloupané kůře nebo v hrabance). Další možností je chemická asanace postřikem (např.
postřikový insekticid FURY).

Přes všechna výše uvedená opatření je možné v příštím roce očekávat silnou gradaci kůrovců.
Ochraňte Vaše lesy, nenechte stav lesa dojít až ke kůrovcové kalamitě! V případě dotazů je
možné se obrátit i na pracovníky Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí,
oddělení lesního hospodářství a myslivosti.


Děkujeme


Magistrát města Jihlavy
Odbor životního prostředí
státní správa lesů

 

Informační výzva všem vlastníkům lesů.pdfRozsvícení vánočního stromku a vánoční koncert

Datum konání: 2. 12. 2018

Pozvánka Rozsvícení vánočního stromu 2018.jpg
Menu

Rychlý kontakt

OÚ Milíčov
Milíčov 56
58805 Dušejov
Česká republika

E-mail: oumilicov@volny.cz
Telefon: +420 567272283