Vítá Vás obec Milíčov
Drobečková navigace

Úvod > Info o obci > Zpracování osobních údajů > Žádost o odstranění osobních údajů

Žádost o odstranění osobních údajůŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Touto žádostí Vás informuji o vykonání svého práva být zapomenut v rozsahu mnou vyznačeném.

 

IDENTIFIKACE organizace

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

Tímto Vás žádám o vymazání následujících osobních údajů, které o mně zpracováváte:

  • (*)

 

Důvodem, pro tuto žádost, na němž se zakládá mé právo být zapomenut a vymazání zpracovávaných osobních údajů je (zakroužkujte relevantní):

  1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
  2. Došlo k odvolání souhlasu, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  3. Byla vznesena námitka proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
  4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
  5. Existuje zákonná povinnost správce údaje vymazat
  6. Jedná se o osobní údaje dítěte mladšího 16 let

 

Výše uvedený důvod podrobně specifikuji:

(zde prostor na odůvodnění)

 

Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto žádost podat. Beru na vědomí, že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, organizace ji nebude moci zpracovat.

 

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.docx


Menu

Aktuality

Rychlý kontakt

OÚ Milíčov
Milíčov 56
58805 Dušejov
Česká republika

E-mail: oumilicov@volny.cz
Telefon: +420 724 174442