Vítá Vás obec Milíčov

Fulltextové vyhledávání

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Milíčov č. 4/2018 ze dne 29.6.2018Vyvěšeno: 3. 7. 2018
Sejmuto: 19. 7. 2018

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Milíčov ze dne 29.6.2018

č 4/ 2018

 

1.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání s doplněním bodu č. 8 Smlouva o poskytnutí dotace FV02502.0026

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

2.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje plnění usnesení z jednání zastupitelstva ze 27.5.2018 č. 3/2018 bez výhrad.  

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

3.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke smlouvě, smlouva o poskytnutí programového vybavení internetový portál, Dodatek GDPR č. 1 se společností Antee s.r.o., IČO 25936557 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

4.      Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 1030045570/003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ke stavbě elektrické přípojky a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

5.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Milíčov společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milíčov za rok 2017 s výhradou.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

6.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2017

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

7.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje převézt veškeré finanční prostředky vázané v podílových fondech komerční banky a jejich převedení na běžný účet obce k financování stavby vodovodu.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

8.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. FV02502.0026 a pověřuje starostu jejím podpisem, dále schvaluje záměr zpevnění plochy pod kontejnery.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

 

 

Zapsal: Jaromír Šlechta

 

Zveřejněno  3.7.2018

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 7. 2018 21:29

Menu

Rychlý kontakt

OÚ Milíčov
Milíčov 56
58805 Dušejov
Česká republika

E-mail: oumilicov@volny.cz
Telefon: +420 567272283