Vítá Vás obec Milíčov

Fulltextové vyhledávání

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Milíčov ze dne 29.12.2017 č 5 2017Vyvěšeno: 5. 1. 2018
Sejmuto: 24. 1. 2018

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Milíčov ze dne 29.12.2017  č. 5/2017

 

 

 

1.      Návrh usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje program jednání beze změny.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

2.      Zastupitelstvo schvaluje plnění usnesení z jednání zastupitelstva     č.4 /2017 ze dne 19.11.2017 bez výhrad.   

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

3.      Zastupitelstvu byly předloženy rozpočtová opatření č. 6,7.

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.6,7

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

4.      Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na stavební dozor s osobou Ing. Pavlem Bémem a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

5.      Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu číslo 5917 se společností Stavona tendr spol. s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

6.      Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo se společností Silstap s.r.o., který se týká navýšení ceny z důvodu kompletní výstavby nových propustků na pozemní komunikaci. Pověřuje starostu jeho podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

7.      Zastupitelstvo schvaluje navržený rozpočet na rok 2018 a to beze změn ve výši 4.852.700Kč.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

8.      Zastupitelstvo obce Milíčov ustanovuje na období roku 2018 cenu za dodaný metr krychlový pitné vody ve výši 21Kč s DPH a za vypouštění odpadní vody ve výši 4Kč s DPH za jeden metr krychlový. Cena zůstává ve stejné výši jako v předcházejícím období.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

9.      Zastupitelstvo schvaluje závěry kontrolní a finančního výboru bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

10.  Diskuze bez usnesení.

 

Zapsal: Jaromír Šlechta

 

Zveřejněno  5.1.2018

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 1. 2018 17:42

Menu

Rychlý kontakt

OÚ Milíčov
Milíčov 56
58805 Dušejov
Česká republika

E-mail: oumilicov@volny.cz
Telefon: +420 567272283