Vítá Vás obec Milíčov

Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Novější 1 3

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář 2019.png

Svozový kalendář 2019.pdfLeták Oblastní charita Jihlava

Oblastní charita Jihlava.png

 

Oblastní charita Jihlava 2.png

pecovatelske_zdravotnicke_sluzby_web.pdfVYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN

EON_Logo_R_96                                                                              

DOVOLUJEME SI OZNÁMIT VŠEM ODBĚRATELŮM

PROVÁDĚNÍ

 

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MILÍČOV

 

DATUM: 21.01.2019 – 25.01.2019

 

ČINNOSTI BUDOU PROVÁDĚT PRACOVNÍCI POVĚŘENÉ FIRMY, KTEŘÍ SE NA POŽÁDÁNÍ PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM E.ON K TÉTO ČINNOSTI

 

BLIŽŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

+420 567 579 610

+420 777 743 191

 

DĚKUJEME ODBĚRATELŮM ZA POCHOPENÍ

 

leták.docxOrdinační doba MUDr. Kateřina Maděryčová - Vánoce 2018

001.jpg

002.jpgInformační výzva všem vlastníkům lesů

Informační výzva všem vlastníkům lesů


Přetrvávající teplé a suché počasí umožňuje rychlejší vývin hmyzích škůdců, především
lýkožrouta smrkového a dalších druhů lýkožroutů, tzv. kůrovců ve smrkových lesích. Z toho
důvodu se na Jihlavsku navýšily jejich početní stavy blížící se kalamitní situaci.
Proto Magistrát města Jihlavy, jako orgán státní správy lesů, vydává tato doporučení:

1) provádějte pravidelné kontroly v lesích - uvidíte-li ve svém lese jednotlivé smrky
či skupiny smrků s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou a v této opadané kůře
se nacházejí malé otvory (o průměru cca 2 mm) a v lýku pod kůrou množství malých
chodbiček, je známka toho, že váš les napadl kůrovec


2) v případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve Vašem lese, je třeba provést
opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce, a to:
    - intenzita jarního rojení kůrovce vzhledem k množství přezimujících jedinců
je očekávána velmi vysoká - proto je nutné napadené dříví z lesa během zimy
vytěžit a odvést. V případě, že se odvoz dříví v zimě neuskuteční, pak je nutné
napadené a atraktivní dříví v kůře na skládkách před jarním rojením kůrovce
odkornit, nejen proto, že přemnožený kůrovec bude hubit smrky ve Vašem lese,
ale i v lese Vašich sousedů,
   - těžbu lesních porostů, která již není zvládnutelná „svépomocí“, je možné řešit
službou cizí firmy. Na trhu stále existuje mnoho firem poskytujících služby
v oblasti lesního hospodářství s volnou výrobní kapacitou. Mnohé firmy
již disponují moderní těžební technologií (harvestory a vyvážecí soupravy)
s velkými výrobními výkony. Pro naplnění potřebných těžebních kapacit je vhodné
vytvořit skupiny vlastníků lesů a společně nabídnout firmám větší množství
těžebních prací v daném regionu,
   - udržujte kontakt se svým odborným lesním hospodářem a reagujte na jeho rady
a pokyny ohledně zpracování a asanace napadeného kůrovcového dříví. Drobní
vlastníci lesů získají kontakty na své odborné lesní hospodáře na Magistrátě města
Jihlavy, odd lesního hospodářství a myslivosti


3) důsledná prevence a pravidelná kontrola porostů umožňuje včasnou a účinnou asanaci
aktivního kůrovcového dříví. Nyní kůrovec není aktivní, přezimuje v kůře stromů
či v hrabance. Indikátorem jarního napadení stromu kůrovcem je výskyt drtinek na patě
stromu a ronění pryskyřice v okolí závrtů v kůře. Silně napadený strom postupně usychá
a zhruba po měsíci z něj začíná opadávat i kůra (pozor, vrchol koruny může zůstat stále
zelený!)


4) nejstarší, nejpoužívanější a stále nejúčinnější metodou asanace napadeného dříví je jeho
pokácení a vyvezení mimo lesní porosty k následnému zpracování. Přitom je třeba dbát
na to, aby bylo dříví zpracováno před dokončením vývoje kůrovce. Pokud se pod kůrou
vyskytuje již tzv. žlutý brouk, je nutné bezodkladně přistoupit k odkornění kmenů.
Odkornění je třeba provést buď mechanickým způsobem zaručujícím rozdrcení kůry
včetně žlutých brouků (např. adaptérem na motorovou pilu) nebo ručně na plachty
a následně kůru pečlivě shrabat a spálit (žlutý brouk je schopen dokončit vývoj
i v oloupané kůře nebo v hrabance). Další možností je chemická asanace postřikem (např.
postřikový insekticid FURY).

Přes všechna výše uvedená opatření je možné v příštím roce očekávat silnou gradaci kůrovců.
Ochraňte Vaše lesy, nenechte stav lesa dojít až ke kůrovcové kalamitě! V případě dotazů je
možné se obrátit i na pracovníky Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí,
oddělení lesního hospodářství a myslivosti.


Děkujeme


Magistrát města Jihlavy
Odbor životního prostředí
státní správa lesů

 

Informační výzva všem vlastníkům lesů.pdfRozsvícení vánočního stromku a vánoční koncert

Datum konání: 2. 12. 2018

Pozvánka Rozsvícení vánočního stromu 2018.jpgOznámení o přerušení dodávky elektrické energie 5.12.2018

Datum konání: 5. 12. 2018

002.jpg

003.jpg

002.jpgOznámení o přerušení dodávek pitné vody

Datum konání: 7. 11. 2018

Dne 7.11.2018 bude odstavena dodávka pitné v dopoledních hodinách z důvodu prací na obecním vodovodu.

Přesný čas odstávky není zatím znám, počítejte s časem mezi 7:00 - 12:00. Je možné že odstávka potrvá do odpoledních hodin.

 

Děkujeme za pochopeníMAS Aktuálně_květen 2017 - Výzva PRV se blíží

Program rozvoje venkova

Tato první výzva pro programové období 2014-2020 se bude týkat následujících Fichí:

  • Investice do zemědělských podniků
  • Lesnická infrastruktura (lesní cesty)
  • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé)
  • Investice do lesnických technologií

MAS Aktuálně_Výzva PRV se blíží.pdfOznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 17. 10. 2017

001.jpg002.jpgNovější 1 3

Menu

Rychlý kontakt

OÚ Milíčov
Milíčov 56
58805 Dušejov
Česká republika

E-mail: oumilicov@volny.cz
Telefon: +420 567272283